СТРЕЛБА С ЛЪК
Преподавател:
Боян Росенов Бонев

тел.: 0899 43 54 20
ЦПЛР - УСШ "Р. Бухтев"
гр. Разград
Спортната стрелба е спорт развиващ мисълта и каляващ волята. Водещ фактор не е физическата сила, а концентрация и воля за победа. За стрелбата се използват лъкове и стрели, съобразени с изискванията за безопасност. Целта пред занимаващите се е да направят максимален брой точни попадения в мишената.
Copyright © 2019 by ussh-rz.com  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ussh-rz.com