БАДМИНТОН
Преподавател:
Христо Радославов Димитров   
тел.: 0896 87 40 03

ЦПЛР - УСШ "Р. Бухтев"
гр. Разград
Бадминтонът е ракетен спорт,  от двама противникови играча , или от две противникови двойки, които заемат противоположни половини на правоъгълно игрище, разделено от мрежа. Играчите отбелязват точка, като удрят перце с ракетите си, така, че да премине над мрежата и да падне в противниковата част на игрището. Разиграването приключва, когато перцето падне на земята, а то може да бъде удряно само по веднъж от всяка страна преди да премине над мрежата.
Copyright © 2019 by ussh-rz.com  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ussh-rz.com