ЦПЛР - УСШ "Р. Бухтев"
гр. Разград
ШАХ
Шахматът се играе върху квадратна дъска, която е разделена на 64 (8x8) квадратчета. Условно цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на другите 32 - черен. Цветовете на полетата се редуват, като се изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е черно. Всеки играч разполага в началото с 8 пешки, 2 топа (или тура), 2 коня, 2 офицера, 1 дама (или популярно царица) и 1 цар. Целта на играта е да се създаде такава ситуация, при която е пленен царят на противника. Това се нарича мат или матиране. За да се постигне това, фигурите извършват движения по дъската, наречени ходове.

Шахматът е спорт, наука и изкуство.
Преподавател:
Росен Любенов Русев

тел.: 0887 59 77 57
Copyright © 2019 by ussh-rz.com  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ussh-rz.com